Razlozi za vođenje e-mail kampanja

UVOD

Društvene mreže su danas u ekspanziji . One su popularne, uticajne,  o njima svi govore. Ipak, većina ljudi i dalje preferira dobri, oprobani i sigurni e-mail.

Veliki broj ljudi danas ima  Facebook profil, profesionalci su na Linkedin-u, ali i pored svega što društvene mreže pružaju, e-mail opstaje i služi čak i u komercijalne svrhe.

Ako  vam je potrebno više argumenata za ovu tvrdnju možete ih naći u nastavku ovog kratkog teksta.

 

PRVI RAZLOG

BROJ PROČITANIH MAILOVA PREVAZILAZI VIDLJIVOST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA 

Najveći odziv korisnika  postiže se putem  e-mailova i e-mail kampanja, koje  u odnosu na društvene mreže, donose značajno više ,,klikova’’ tj., ulazaka na sajt.

Iako 63% svih poslatih mailova u sferi B2B (firma firmi) bude obrisano pre nego što bude pročitano, e-mail ipak ostaje  efektivniji.

Kako je to moguće?

U poređenju sa vidljivošću od  3% na Facebook-u, odnosno  5% na  Twitteru, vidljivost poslatih mail-ova  od čak 37% predstavlja nedvosmislen  argument u korist e-mail kampanja.

DRUGI RAZLOG

E-MAIL JE NAJKONZISTENTNIJA KOMUNIKACIONA PLATFORMA

Na Facebook-u u okviru vremenske linije (timeline),  centralnog dela svakog profila,  možete videti 10-20% objava  svojih  prijatelja, ili 1-3% sadržaja brendova ili stranica za koje ste se prijavili.

Na Twitter-u količina sadržaja koji će se videti zavisi od broja ljudi koji  pratite, kao i od toga koliko dugo koristite ovu platformu.

Sa druge srane, svaki e-mail koji korisnik otvori usloviće da svi naredni  sa adrese tog pošiljaoca stignu na odredište (inbox  korisnika), čime se korisniku omogućava stoprocentna dostupnost sadržaja za koje je zainteresovan.

Iz gore navedenog se vidi da su društvene mreže nepouzdane za komunikaciju sa klijentima ili firmama za razliku od e-maila koji tu dobija na svojoj snazi.

 

SUŠTINA

Vidljivost  e-mailova od 37%  je znatno viša u poređenju sa svim društvenim mrežama . Komunikacija putem maila je pouzdaniji vid predstavljanja firmi i informisanja korisnika. Ljudi su možda angažovaniji na društvenim mrežama ali više pažnje poklanjaju  e-mail  komunikaciji .